Digihelse

Foto: KS

Om Digihelse

Digital oversikt og dialog med helse- og omsorgstenestene

Med meldingar og kalendervisning på helsenorge.no kan innbyggjarane kommunisere med den kommunale helsetenesta. Ved å ta i bruk den nye løysinga kan innbyggjarane

    • utveksle meldingar med helse- og omsorgstenestene i kommunen

    • sjå avtalar om heimebesøk og avbestille besøk

    • få varslar om utførte heimebesøk på tekstmelding eller e-post

helsenorge.no finn du òg mange andre nyttige tenester, som fornying av resept, innsyn i pasientjournalen og fleire helserelaterte verktøy. Logg deg inn med din elektroniske ID og gjer deg kjent med alle moglegheitene!

Innføringshandbok for Digihelse

Det er utarbeidd ei handbok i forbindelse med innføringa av DigiHelse i kommunane.