Regionale prosjekt

Pågående regionale prosjekt

Regionale prosjekt handlar om å utvikle regionale løysingar eller å løfte regionale initiativ til nasjonalt nivå.

Regionale prosjekt og tiltak pr 17.09.2021.pdf