Samhandling

Framside / Strategi / Samhandling

Mål

God samhandling regionalt og nasjonalt, med open dialog og informasjonsflyt

Kompetansenettverka i Digi Vestland arbeider aktivt for styrka samhandling regionalt og nasjonalt. Gjennom fellesmøte og prosjekt, ulike samhandlingsløysningar og kompetansedeling sikrar vi ein open dialog og effektiv deling av informasjon. Vi søkjer ei aktiv deltaking i nasjonale faggrupper, nettverk og prosjekt, samt effektiv deling av kunnskap og informasjon til kommunane.