Suksessfaktorar

Framside / Strategi / Suksessfaktorar

Suksessfaktorane hjelper oss med å leggje vekt på dei rette tinga for at resultatet av arbeidet skal bli vellykka

Suksesfaktorar for samarbeidet

  • Samarbeidet skal skape verdi for dei deltakande kommunane

  • Samarbeid blir prioritert føre eigne løysingar

  • Finansieringa må vere tiltrekkeleg

  • Utarbeiding av modell

  • Kommunikasjonsplanen skal vere tilpassa og oppdatert

  • Samarbeidet skal vere forankra i kvar enkelt kommune

  • Det skal vere openheit mellom kommunane