Styringsgruppemøte

Framside / Styringsgruppemøte

Møteinnkallingar, saksunderlag og referat for styringsgruppa i Digi Vestland

Kalender

Her finn du den samla oversikta som inkluderer tidlegere og kommande styringsgruppemøte. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljer. For å skå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på "Søk etter fleire" eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du å sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eigne kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om fremgangsmåten her.

Lenke for påmelding til kommande samlinger