Dagsorden

 

Saknr.SakstittelSaksunderlagSakstypeTentativ tid
1-24Dagsorden/ saker til eventueltSaksunderlagVedtak12
2-24Godkjenning av referatSaksunderlagVedtak12.05
3-24Nytt fra nasjonale prosesserPresentasjon i møtetOrientering 12.10
4-24Kompetanseløft – digital transformasjonPresentasjon i møtetOrientering12.30
5-24IT- samarbeid: Status og forslag til
justert prosess
SaksunderlagVedtak12.55
6-25Sikkerhetssamarbeid i VestlandSaksunderlagVedtak 13.15
7-24Årsmelding 2023 og regnskap 2023SaksunderlagVedtak13.35
8-24Evaluering av samarbeidsavtalen- statusPresentasjon i møtetOrientering13.50
9-24Eventuelt