Klarspråk i Vest – slik bruker vi klart språk for å lukkast med digitale tenester

heim/ Temasider/ Kommunikasjon/Klarspråk/Klarspråk i Vest-konferansen

Jobbar du i spenningsfeltet mellom kommunikasjon og digitalisering? Dette er konferansen for deg som leier eller deltek i utvikling av digitale tenester, eller formidlar bodskap til innbyggjarar, tilsette eller politikarar. 

Konferansen gir deg siste nytt frå klarspråkarbeidet og presenterer relevante eksempel vi alle kan lære noko frå. Du møter kollegaer på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og du får med deg heim praktisk øving i bruk av klart språk i jobben din.


Vær på utkikk etter påmeldinga!