Universell utforming og tilgjengelighetserklæring

Framside/Temasider / Universell utforming og tilgjengelighetserklæring

Det er kommet en rekke nye krav til universell utforming (UU), og offentlige virksomheter må ha på plass tilgjengelighetserklæring for nettsidene sine innen 1.februar 2023. På denne siden har vi samlet viktig informasjon om arbeidet med universell utforming og tilgjengelighetserklæring.

DigiVestland har forfattet et informasjonsskriv som sier litt meir om UU og tilgjengelighetserklæring. Her finner du også informasjon om hvordan digi-nettverka planlegger arbeidet med dette mot kommunene.

Uutilsynet arrangerer flere webinar utover høsten. Digi-nettverkene vil følge opp med videre informasjonsmøter rettet mot kommunene og fylkeskommunene. Det er ikke behov for påmelding.

Under finner du nyttige lenker med informasjon knyttet til universell utforming og tilgjengelighetserklæring.


DigiVestland har laget en forenklet femstengsplan som kan brukes i arbeidet med tilgjengelighetserklæring.