Universell utforming og tilgjengelegheitserklæring

Framside/Temasider / Universell utforming og tilgjengelegheitserklæring

Det er komme ei rekke nye krav til universell utforming (UU), og offentlege verksemder må ha på plass tilgjengelegheitserklæring for nettsidene sine innan 1.februar 2023. På denne sida har vi samla viktig informasjon om arbeidet med universell utforming og tilgjengelegheitserklæring.

DigiVestland har forfatta eit informasjonsskriv som seier litt meir om UU og tilgjengelegheitserklæring. Her finn du også informasjon om korleis digi-nettverka planleggje arbeidet med dette mot kommunane.

Uutilsynet arrangerer fleire webinara utover høsten. Digi-nettverka vil følgje opp med videre informasjonsmøta retta mot kommunane og fylkeskommunane. Det er ikkje behov for påmelding.

Under finn du nyttige lenkjer med informasjon knytta til universell utforming og tilgjengelegheitserklæring