Informasjonsskriv

Nye krav til universell utforming

Web Accessibility Directive (WAD) er EUs webdirektiv, og stiller krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Direktivet ble i 2021 en del av norsk lov, og Stortinget vedtok å oppdatere krav knyttet til universell utforming (UU) av nettsteder og apper.

Som følger av dette stilles det blant annet et nytt krav om at nettsidene til offentlige virksomheter må ha tilgjengelighetserklæringer. En slik erklæring skal beskrive hvordan og i hvilken grad offentlige virksomheter overholder kravene om universell utforming av sine nettsider. Virksomhetene må derfor kartlegge status for universell utforming i nettsidene sine, for å så publisere resultatet i en åpen tilgjengelighetserklæring. Det er totalt 47 krav nettsidene må testes opp mot. 35 av kravene er allerede gjeldene, mens 12 krav er nye og vil gjelde fra og med 1. februar 2023. En tilgjengelighetserklæring vil gi brukere en oversikt over feil på nettsiden til offentlige virksomheter, samtidig som muligheten for å gi tilbakemeldinger.

Ny felles løsning for tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) lanserte 3. oktober i år en løsning for en slik tilgjengelighetserklæring. Løsningen er noe alle offentlige virksomheter er pliktet til å ha på plass innen 1. februar 2023. På tilsynet for universell utforming (UU-tilsynet) sine nettsider kan virksomhetene logge inn og publisere sine tilgjengelighetserklæringer. Løsningen er gratis å bruke, og har som hensikt å gjøre det enkelt og trygt å få på plass tilgjengelighetserklæringer. Hvordan denne skal brukes i praksis vil digi-nettverkene komme tilbake til.

UU-tilsynet arrangerer webinarer

UU-tilsynet er underlagt Digdir, og har ansvaret for å følge opp kravene om universell utforming. Tilsynet planlegger flere webinarer utover høsten som det er enkelt å delta på. På webinarene vil det bli gitt mer informasjon om nye krav som gjelder og hvordan offentlige virksomheter kan forberede seg på disse. Her vil det også være rom for å stille spørsmål. Webinarene vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig i ettertid.


Felles informasjonsmøter i regi av digi-nettverkene

Som en oppfølging til Uutilsynets webinarer, vil Digi-nettverkene i tiden fremover arrangere flere informasjonsmøter. Her vil det nærmere orienteres om hvordan arbeidet med universell utforming og tilgjengelighetserklæring kan løses i praksis. Ressurser som er kommet et godt stykke på vei vil her bidra med innspill og erfaringsdeling. Videre vil digi-nettverkene bistå kommunene slik at de har tilgang til, og kompetanse om kravlisten til universell utforming. Digi-nettverkene vil også støtte og hjelpe kommunene når det kommer til dialog med leverandører angående nye krav til universell utforming. Det vil derfor være viktig for digi-nettverkene å få en avklaring fra kommunene angående hvem som trenger informasjon og hvem som kan kontaktes når det gjelder universell utforming.

Kilder:

UU tilsynet. (u.å). Kvifor universell utforming av ikt? https://www.uutilsynet.no/veiledning/kvifor-universell-utforming-av-ikt/240

UU tilsynet. (u.å). Krav om tilgjengelegheitserklæring. https://www.uutilsynet.no/webdirektivet-wad/krav-om-tilgjengelegheitserklaering/267

UU tilsynet. (u.å). EUs webdirektiv (WAD). https://www.uutilsynet.no/webdirektivet-wad/eus-webdirektiv-wad/265

UU tilsynet. (u.å). Om oss. https://www.uutilsynet.no/om-oss/om-oss/251

UU tilsynet. (u.å). Tilgjengelighetserklæring. https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/tilgjengelighetserklaering/1127

UU tilsynet. (03.10.2022). Pressemelding: Offentlege nettstader skal ha årleg «digital helsesjekk» https://www.uutilsynet.no/tilgjengelighetserklaering/pressemelding-offentlege-nettstader-skal-ha-arleg-digital-helsesjekk/1405