Vedtak

Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøtet 8. mars 2024

Om saken

Saken gjelder godkjenning av referat fra styringsgruppemøtet 8. mars 2024.

Utkast referat ble sendt ut til styringsgruppen som epostgodkjenning fredag 15.03.2024, med frist for tilbakemelding innen fredag 22.03.2023. Det kom ikke merknader til referatet, og det anses derfor som godkjent. Referatet er publisert på nettsiden til DigiVestland