Heim

DigiVestland er eit digitaliseringssamarbeid mellom 40 kommunar i Vestland Fylke. Bergen kommune er vertskommune, og har ansvar for å drifte sekretariatet. 

Sekretariatet samarbeidar tett med eksterne og interne samarbeidspartar som andre diginettverk, KS og ulike statlege organ, samt styringsgruppa i DigiVestland og Digitaliseringsutvalet Vestland. 


Digital og gratis konferanse Brukerrådet 2023


Tirsdag 19. september kl. 09:00–onsdag 20. september kl. 15:00, 2023 

Emner:

Fellesløsninger/ ID-porten/ Altinn/ Digital postkasse/ eFormidling / eSignering/ Kontaktregisteret/ Maskinporten/ eInnsyn

NB: Påmeldingsfrist 19 september kl. 09.00

Torsdag 31. august var kommunedirektører, it-, digitalisering-, sikkerhets- og personvernsfolk fra de fleste kommuner i Vestland samlet på Flesland for Sikkerhetsdagen Vestland 2023.

Du finn fleire nyhetssakar og nyhetsarkiv under Aktuelt.


Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet. 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet. 

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).