Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om DigiVestland

DigiVestland er eit samarbeid mellom 40 kommunar i Vestland når det gjeld digitalisering av offentlege tenester. Samarbeidet skal sikre betre og meir likeverdige tenester til innbyggjarane i Vestland, uavhengig av kva for kommune dei bur i. Tenestene skal vere berekraftige med tanke på både økonomi, miljø og tilgjengeleg arbeidskraft.

Ved å gå saman i eit digitaliseringssamarbeid skal kommunane kunne handtere og utnytte den digitale utviklinga. Vi skal tilpasse dei nye løysingane i fellesskap, og ta dei raskt og effektivt i bruk.