Vedtak

Styringsgruppen tar nytt fra nasjonale prosesser til orientering

Om saken

Kjetil Århus informerer i møtet om nytt fra nasjonale prosesser.