Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Digitaliseringsutval Vestland (DuVe)

DuVe er ein del av styringsstrukturen for DigiVestland, og fungerer som eit rådgivande råd og saksførebuande organ for styringsgruppa. 

Medlemmer i digitaliseringsutval Vestland består av leiar for styringsgruppa i DigiVestland, IT- og stab leiarar frå medlemskommunane,  og leiarar for faggruppene. Sekretariatet planlegg, gjennomfører og følgjer opp møte og aktivitetar.

Kalender

arrangement tidspunkt
21 mai 2024
13:00 - 14:55

DuVe-møte

arrangement tidspunkt
7 mai 2024
13:00 - 14:55

DuVe-møte

Se alle arrangementer

Kontaktpersoner