Meir informasjon om innføringsløpet kjem. I Helsenoreg-appen blir funksjonalitet tilboden for ungdom frå og med 13 år der dei kan ta kontakt med skulehelsetenesta (SHT) og helsestasjon for ungdom (HFU).  Løysinga er utvikla gjennom prosjektet Digihelsestasjon, som er eit samarbeidsprosjekt mellom statlege etatar og kommunar. Prosjektet er ein del av Digiung-programmet, eit samarbeid mellom sju ulike departement.

Les meir om ungdomsløysinga på KS' sider.

Sjå også informasjon om tiltaket Digihelsestasjon