Status per juni 2024

Det er etablert ein Nasjonal arbeidsgruppe som følgjer opp utfordringar innan arkiv som følgje av digitalisering av offentleg sektor. Arbeidsgruppa blir leigd av KS.