I dag er det veldig ulike rutinar for korleis kommunane bereknar faktureringsgebyr i samband med byggjesaker. Kan vi gjer noko med det? Kan vi laga noko som er gjenbrukbart hos alle, sjølv om det også må vera nokon forskjellar? Dette ønskjer vi å utfordra.

Bærum kommune og Bergen kommune vil innleia denne erfaringsdelinga der vi ønskjer å høyra frå kommune-Noreg om det er ønskjeleg å løfta dette opp i Samstyringsstrukturen til KS og om kommunen din ønskjer å bli med på den reisa.

Delta på webinaret her.