Roar Thon som er fagdirektør i NSM, held foredrag, og det blir gruppearbeid og samtale. Meir detaljert dagsorden kjem til dei som melder seg på, når det nærmar seg. 

Meld deg på via formslenka, innan 12. juni

Det er avgrensa tal plasser. Om det blir fullt kan vi måtte avgrensa tal plasser per kommune. I så tilfelle vil de få beskjed. 

Vi håpar mange vil vera med å samarbeida vidare om sikkerheit, og ønsker hjarteleg velkommen!