Programmet er fullspekka med kunnskapsdeling som vil hjelpa kommunen din å navigera i den digitale transformasjonen me står midt i.

Frå erfaringsdeling om anskaffing og implementering av nye fagsystem, til diskusjon om oppheving av reguleringsplanar, er dagen fylt med relevant og praktisk kunnskap.

Statsforvaltaren og Kartverket vil fortelja om rolla si i samband med i planregisteret, og du vil få innsikt i eit igangverande prosjekt som omhandlar å realisera gevinstar knytt til digitale byggjesøknader.

Gratis deltaking for medlemskommunar. Transport og eventuell overnatting blir dekt av kvar enkelt kommune.

Me har berre nokre få plassar, så her er det førstemann til mølla.

Meld deg på i dag!