Innføringshandboka skal hjelpa og rettleia kommunane som ønskjer å komma i gang med anskaffingar og innføring av nye fagsystem og løysingar for plan- og byggjesaksbehandling.

Vedlegg ligg nedst i dokumentet som klikkbare lenkjer. Desse  opnar seg i ein nettversjon, men kan også lastast ned som dokument i Word eller Excel ved å trykkja på "Fil" og "last ned" i ønskt program/format.