Møta har ein open dagsorden, og er ei god moglegheit for å bli kjent med andre ressurspersonar i regionen og finne nye kandidatar og deltakarar til nye arbeidsgrupper. 

Webinarer, aktivitetar og andre møtepunkt er opne for alle kommunar i DigiVestland. Meld deg på det opne møtet ved å senda inn skjema som ligg nedst på sida.

 

Presentasjonar frå tidlegare møte