Nå som midlene er tildelt, ønsker vi å informere om PLL prosjektet, både status, fokus fremover og organisering.

Det er og behov for å rekruttere deltagere til prosjektgruppen.

Lars Nedrelid vil holde presentasjonen.