Webinara skal vera relevante for alle som er interesserte i kva som rører seg på digitaliseringsområdet i og rundt kommunal sektor, og som deler målet om å utvikla eit kvalitativt betre tenestetilbod for innbyggjarane.


Webinara vil visa det viktige og igangverande arbeidet rundt utbreiing av løysingar som skjer i kommunal sektor allereie, ikkje minst gjennom dei regionale digitaliseringsnettverka. 

Webinara blir arrangerte på Teams, er gratis og opne for alle. 

Les meir og delta på webinara her