Faggruppa består av ein strategisk arbeidsgruppe med medlemmer frå Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Bømlo, Gloppen, Høyanger, Tysnes, Stord og Vaksdal.  

Ønskjer du å delta i faggruppa eller vita meir? Ta kontakt med faggruppekoordinator iren.ramsoy@bergen.kommune.no