Dagsorden

Saknr.SaktittelSakunderlagSaktypeTentativ tid
11-24DagsordenSaksunderlagVedtak13.00-13.05
12-24Godkjenning av referat fra møte 8. marsSaksunderlagVedtak* 
13-24DigiVestland ny samarbeidsavtaleSaksunderlagVedtak 
10-24Revidert budsjett 2024SaksunderlagVedtak*13.05-15.00