Sikkerhetsdagen Vestland 2023

«Trygg digitalisering er en forutsetning for at kommunene skal kunne levere tjenester til alle innbyggere i Norge, nå og i fremtiden.»

Dette er tema på Sikkerhetsdagen Vestland 31.08, der alle kommunene oppfordres til å delta.

 

Trusselvurderinger og rapporter fra nasjonale aktører forteller oss at risikoen for brudd på den digitale sikkerheten i offentlig sektor er høy, og konsekvensene alvorlige. I sin rapport «Styrking av digital robusthet i kommunal sektor» (mars 2023), beskriver KS kommunenes kapasiteter innen digital sikkerhet, og setter dette sammen med risikobildet vi står overfor. Konklusjonen er at de fleste kommuner har et stykke igjen før de er trygge på at de kan identifisere trusler, håndtere angrep, beskytte dataene og opprettholde kritisk og daglig drift.

 

DigiVestland har gjort forberedelser til et sikkerhets- og beredskapssamarbeid i flere år, og har startet arbeidet med en vurdering av et regionalt cybersikkerhets- og kompetansesenter, i tråd med KS-rapporten sin anbefaling.


Sikkerhetsdagen er gratis å delta på. Kommunene betaler selv reise og opphold. 


Meld deg på her: Påmelding til Sikkerhetsdagene Vestland 2023


Invitasjon til Sikkerhetsdagen Vestland 31.08.23.pdf