Heim

Nyhetsbrev april 2023

DigiVestland sender med jevne mellomrom ut nyhetsbrev. Her kan du lese nyhetsbrevet for april 2023

Årsmelding 2022


2022 har vært samarbeidets første hele driftsår, og året har vært preget av høy aktivitet og positiv utvikling.    

Kobo- ny runde med innføringsløp


Nå kan flere kommuner ta i bruk Kobo. Frist for å melde seg på er 1.mars for oppstart i april og 1.august for oppstart i september.


Vi har laget en egen temaside der vi har samlet viktig informasjon om universell utforming og tilgjengelighetserklæring. 

Her finner du også lenker til webinarer og informasjonsmøter

Det er sett i gang ei rekkje ulike prosjekt og tiltak knytte til det regionale samarbeidet. Sjå kva prosjekt vi jobbar med i porteføljeoversikta.

Her finn du informasjon om møte i styringsgruppa, fagsamlingar, seminar og andre arrangement og aktivitetar i digitaliseringssamarbeidet. 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Regjeringa og KS har for første gang gått saman om ein strategi for digitalisering av offentleg sektor. Målet er å gjere kvardagen enklare for innbyggjarane, næringslivet og frivillig sektor. Det skal skje gjennom ein felles digital transformasjon, med betre tenester og meir effektiv ressursbruk som resultat. Strategien skal òg leggje til rette for høgare produktivitet i samfunnet. 

Strategien er ei oppfølging av stortingsmeldinga Digital agenda (2015-2016).