Styringsgruppemøte 08.03.24

Referat fra møte 08.mars

2024-03-08 Referat styringsgruppemøte (godkjent).pdf

Innkalling til møte i styringsgruppen 

2024-03-08 Styringsgruppemøte DigiVestland.pdf

Vedlegg 1 (sak 5-24) Begrepsavklaringer - basert på kommunenes ønske om metode for samarbeid

5-24 Vedlegg 1 Begrepsavklaringer- basert på kommunenes ønske om metode for samarbeid.pdf

Vedlegg 1 (sak 6-24) Oppsummering og vurdering av sikkerhetssamarbeid

6-23 vedlegg 1 Oppsummering og vurdering av sikkerhetssamarbeidet - 10.01.2024.pdf

Vedlegg 2 (sak 6-24) Notat Minimumsnivå

6-23 Vedlegg 2 Notat Minimumsnivå.pdf

Vedlegg 1 (sak 7-24) Årsmelding 2023

7-24 vedlegg 1 Årsmelding 2023.pdf