Styrende organer

Digitaliserings-utvalg Vestland- DuVe 2022

Regionalt Digitaliseringsutvalg (DuVe) er organisert under styringsgruppen i DigiVestland, og består av digitaliseringsledere eller tilsvarende fra deltakerkommunene. 

Les mer her!

Kalender

Her finn du den samla oversikta som inkluderer tidlegere og kommande styringsgruppemøte. Klikk på den enkelte kalenderoppføringa for detaljer. For å skå aktivitetar langt fram i tid må du trykke på "Søk etter fleire" eller bla deg nedover i kalenderen for at oppføringane skal bli synlege.

Ønskjer du å sjå oppføringane direkte i kalenderen din? Hald deg oppdatert ved å importere kalenderen vår til ditt eigne kalenderprogram. Om du brukar Google treng du berre å trykke på Google Calendar-symbolet nede til høgre i kalendervindauget. Outlook-brukarar kan lese meir om fremgangsmåten her.

Lenke for påmelding til kommande samlinger