Aktuelt

Webinar:
Datasjø- kva er det og kva kan det brukast til?

Sekretariatet i Digi Vestland inviterer til webinar om datasjø.

Fellesprosjekt informasjonstryggleik og personvern er i gang!

Fellesprosjektet for informasjonstryggleik og personvern er i gang, og dei aller fleste kommunane i Digi Vestland er med.

Webinar: Dronar i kommunen - kvifor og korleis?

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar 1. oktober 2021

Sjå agenda via lenka under.

Felles sikkerheitsprosjekt

Til hausten vil Digi Vestland starte opp eit fellesprosjekt innafor personvern og informasjonstryggleik. Du kan allereie no melde din interesse.

Sjå den politiske markeringa av Digi Vestland 1. september

Digitaliseringsbyråd Erlend Horn i Bergen kommune inviterte ordførarane i Vestland til ei felles digital markering av Digi Vestland 1. september 2021 kl. 13.30. Samlinga vart teke opp.

Kartlegging av erfaringar av digitale søknadsløysingar

Faggruppe for plan, bygg og geodata kartlegg erfaringar av digitale søknadsløysingar og ønskjer tilbakemeldingar frå kommunar i Digi Vestland.

Nyheitsbrev frå september

I september sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern har publisert to nye videoar om personvern og informasjonssikkerheit i system og i prosjekt.

Styringsgruppa sitt svar til KS om digitaliserings-nettverka

Styringsgruppa i Digi Vestland har uttrykt sin støtte til KS sitt arbeid med å samordne arbeid med digitalisering i kommunal sektor. Samtidig er ein utolmodig og ønskjer eit sterkare tempo i utviklinga av felles løysingar.

Fellesprosjekt for ePlansak og eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata etablerer eit fellesprosjekt for kommunar som ønskjer eller som er i ei anskaffingsprosess av ny løysing for eByggesak/ePlansak.

Nyheitsbrev frå mai


I mai sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Verksemdsarkitektur i Digi Vestland

I januar 2021 starta eit regionalt innføringsprosjekt for verksemdsarkitektur i Digi Vestland.

Faggruppe for e-helse

Faggruppa hadde sitt første ordinære møte 19. mai. Gruppa planlegg eit nytt møte før sommaren.

Fagnettverk for oppvekst etablerer ny arbeidsgruppe

Fagnettverk for Oppvekst er under reetablering denne våren. No etablerer fagnettverket ei eigen arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren.

Felles kommunal journal

Det er lagt fram ei overordna beskriving av korleis den kommande pasientjournalen kan bli realisert.

Regional koordinator for Akson


Regional koordinator for Akson-prosjektet er på plass

Etablering av regional arbeidsgruppe for personvern og informasjonstryggleik i oppvekstsektoren

Invitasjon til arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister

Digi Vestland set ned ei arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister. Det var mogleg å melde seg på via påmeldingssida.

Webinar med KS om erfaringer frå Østre Toten

Faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern inviterte til eit opent webinar saman med KS 8. april 2021.

Nyheitsbrev frå mars

I februar sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Er din kommune interessert i å være med på utprøvinga eller den seinare utrullinga av Digi helsestasjon? Klikk på lenka under for å lese meir.

I februar sendte Digi Vestland ut eit nyheitsbrev. Du kan sjå nyheitsbrevet og melde deg på for framtidige nyheitsbrev via lenka under.

Webinar med leverandørar for eByggesak

Faggruppe for plan, bygg og geodata inviterte til eit webinar med tre ulike leverandørar av eByggesak 28. april 2021.

Oppsummering av 2020

Unntaksåret 2020 har snudd opp ned på arbeidskvardagen vi er vant til, men har samstundes gitt oss fleire moglegheiter. Også i 2020 har det vore stor aktivitet knytta til digitaliseringssamarbeidet, både nasjonalt og regionalt.

Les Digi Vestland sin årsoppsummering for 2020 her

Video: Verksemdsarkitektur i kommunal sektor


Invitasjon til arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister

Digi Vestland set ned ei arbeidsgruppe for FIKS Folkeregister.

Felles søknad om skjønnsmiddel

Eit av hovudføremåla med skjønnsmiddeltilskudda er å bidra til fornying og utvikling av kommunane. Det er grunnlag for at kommunane som samarbeider gjennom Digi Vestland søkjer om skjønnsmiddel i 2021.

Videoar om informasjonstryggleik og personvern

Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Fekk du ikkje med deg webinaret frå 26. januar? Sjå presentasjonane her!