Digitaliseringsutvalg Vestland DuVe

Heim/Aktivitetsplan og møtereferat/Regionalt digitaliseringsutvalg

Medlemmer i digitaliseringsutvalg Vestland består av leder for styringsgruppen i DigiVestland, IT- og stab ledere fra medlemskommunene,  og ledere for faggruppene. Sekretariatet planlegger, gjennomfører og følger opp møter og aktiviteter.

Ledelse

Simen Soltvedt 

Fagleder DigiVestlandsekretariats leder, DigiVestland

Kontakt:

Simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Telefon

97 14 17 07


Kjetil Århus 

Direktør digitalisering og innovasjon i Bergen kommune


Styringsgruppeleder, DigiVestland

Kontakt:

kjetil.arhus@bergen.kommune.no


Telefon

90 01 07 06


Medlemmer fra kommunene

Stein Mortensbakke

Leder SYS IKT

Askvoll-, Høyanger-, Sunnfjord-, Fjaler-, Luster-, Vik-, Hyllestad-, Solund kommune

Kontakt:

 Stein.Mortensbakke@sysikt.no


Telefon: 

97 05 22 33

Bent Sølvberg Eikeberg

 Leder IKT Nordfjord

Bremanger-, Gloppen-, Kinn-, Stad-, Stryn kommune


Kontakt:

bent.eikeberg@nordfjordnett.no 


Telefon: 95 09 11 88 


Lars Tveit

Leder Digitalisering og innovasjon Nordhordland

Alver, Aurland, Austevoll, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal kommune

Kontakt:

lars.tveit@diginordhordland.no


Telefon: 

99 52 51 15

Trond Arne Myklebust

Leder Digitalisering og IT, Voss Herad

Kontakt:

trond.a.myklebust@voss.herad.no


Telefon

93 23 03 88

Ottar Midtrød 

Spesialrådgiver, Bjørnafjorden kommune

Kontakt:

omi@bjornafjorden.kommune.no


Telefon

95 75 38 30 

Gisle Østrem 

IT Sjef, Stord kommune

Kontakt: 

 gisle.ostrem@stord.kommune.no


Telefon

57 77 05 49

Jørgen Kausland 

Stabsleder, Øygarden kommune

Kontakt 

jorgen.kausland@oygarden.kommune.no


Telefon:  

90 96 86 86 

Marit Rinnan 

Stabsjef, Askøy kommune

Kontakt: marit.rinnan@askoy.kommune.no


Telefon

97 05 18 89

Steinar Carlsen 

Bergen kommune

Kontakt: 

steinar.carlsen@bergen.kommune.no


Telefon: 

92 69 94 43 

Fag, og ledere for faggruppene

Kenneth Eidsvoll Oppedal

Avdelingsleder, Bergen kommune

Kontakt:

kennet.oppedal@bergen.kommune.no


Telefon: 

90 06 19 58 

Andreas Sigvaldsen

Faggruppeleder, Virksomhetsarkitektur

Kontakt:

andreas.sigvaldsen@bergen.kommune.no


Telefon: 

97 55 84 23

Ole Ekroll 

Faggruppeleder, Oppvekst

Kontakt: 

ole.ekroll@bergen.kommune.no


Telefon:  

97 03 31 63

Arne Magne Håvardstun 

Faggruppeleder Plan, bygg, Geodata

Kontakt: arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no


Telefon

41 50 67 74

Tove M. Bech 

Koordinator e-helse

Kontakt: 

tove.bech@bergen.kommune.no


Telefon

95 27 90 40

Digitaliseringsutvalg Vestland (DuVe) er organisert under styringsgruppen i DigiVestland, og består av digitaliseringsledere eller tilsvarende fra deltakerkommunene. 

Sekretariatsleder leder utvalget som møtes hver 14 dag.  Fagledere fra faggruppene deltar aktivt i møtene, og det er i årshjulet satt opp fordypningstema innenfor det enkelte fagområde, noe som gjør det mulig for DuVe å få en dypere forståelse av aktuelle faglige problemstillinger innenfor de ulike fagområdene. DuVe følger opp porteføljen som helhet på daglig basis i tett samarbeid med sekretariatet, og er i tillegg styringsgruppe for flere prosjekt, og sammen med sekretariatet rapporterer og forankrer DuVe  prosjekt og aktiviteter i styringsgruppen i DigiVestland. 

Strukturen skal blant annet sikre realisering av samarbeidsavtalen sitt formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning. Møtene gjennomføres i hovedsak digitalt, men det er og lagt opp til at noen samlinger skjer ved fysisk deltakelse.

Kontakt

Sekretariatsleder: 

Simen Soltvedt

Kontakt:

simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Telefon: 

97 14 17 07