Kontakt oss

Sekretariatet

Simen Soltvedt

Sekretariatsleiar

Telefon: 97 14 17 07

e-post: simen.soltvedt@bergen.kommune.no

Tove Mæland Bech

Virksomhetsutvikler

Telefon: 95 27 90 40
epost:
Tove.Bech@bergen.kommune.no

Iren Ramsøy
Rådgjevar

Telefon: 46 29 79 86

e-post: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

Malin Marøy

Rådgjevar
Telefon: 97 78 59 43
e-post: malin.maroy@bergen.kommune.no

Atle Sandal

Rådgjevar

Telefon: 91 33 48 58

e-post: atle.sandal@karabin.no


Ottar Midtrød

Koordinator -

Nasjonale fellesløysningar

Telefon: 95 75 38 30

e-post: ottar.midtrod@bjornafjorden.kommune.no

Torkell Bjørnnes Håland

Rådgjevar -

Personvern og informasjonstryggleik
Telefon: 47 96 71 57
e-post: torkell.pettersen@bergen.kommune.no

Kontaktinformasjon Faggrupper

lll

lll

lll

Faggruppe for Virksomhetsarkitektur

Tom Svellingen: Leiar

e mail: tom.svellingen@bergen.kommune.no

Telefon: 97737588

lll

lll


Koordinator IT drift:

Tine Nielsen

e post: tine.nielsen@karabin.no

telefon:

...

lll


Koordinator faggruppe virksomhetsarkitektur

Tine Nielsen: Koordinator faggruppe virksomhetsarkitektur:

e post: tine.nielsen@karabin.no

lll


Faggruppe for plan, bygg, geo

Arne Magne Håvardstun: Leiar

e post: arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no

telefon: 41506774


Faggruppe for E-helse

Kristin Brekke: Leiar

e mail: kristin.brekke@bergen.kommune.no

Telefon: 40872404

Koordinator faggruppe plan, bygg geo:

Steinar Hjelset

e-mail: steinar.hjelset@karabin.no

telefon: 47824264
ll

Koordinator E-Helse

Tove Mæland Bech

e mail: tove.bech@bergen.kommune.no

Telefon: 95279040

Faggruppe for oppvekst

Ole Ekroll: Leiar

e mail: ole.ekroll@bergen.kommune.no

Telefon: 9703316

nn

nn

Faggruppe for Tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

Iren Ramsøy: Koordinator faggruppe for tjenestedesign, prosessmodellering og gevinstrealisering

e mail: iren.ramsoy@bergen.kommune.no

telefon: 46297986

Koordinator faggruppe oppvekst

Steinar Hjelset

e mail: steinar.hjelset@karabin.no

Telefon: 47824264lll

Faggruppe for Personvern og innformasjonstryggleik

Torkel Pettersen: leiar

e mail: torkell.pettersen@bergen.kommune.no

Telefon: 47967157

Representasjon DigiVestland i KS samstyringsstruktur

KOMMIT-rådet

Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon i Bergen kommune

E mail: kjetil.arhus@bergen.kommune.no

Telefon: 9001006

KS Fag og prioriteringsråd e-helse, NUIT

Kristin Brekke, seksjonssjef i byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet i Bergen kommune

E mail: kristin.brekke@bergen.kommune.no

Telefon: 40872404

KS fagråd informasjon og sikkerhet

Kenneth Eidsvåg Oppedal, avdelingsleiar i digitalisering og innovasjon Konsern I Bergen kommune

E-mail: kennetheidsvag.oppedal@bergen.kommune.no

Telefon: 90061958

KS Fagråd for IKT arkitektur

Tom Svellingen, fagleder, digitalisering og innovasjon konsern i Bergen kommune

E mail: tom.svellingen@bergen.kommune.no

Telefon: 97737588

KS Oppvekst

Are Andreassen, seksjonssjef, digitalisering og virksomhetsstyring i Bergen kommune

E mail are.andreassen@bergen.kommune.no

Telefon: 48259265


KS Plan, bygg, geodata

Åse Bakkevold Østensjø, Rådgiver byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling i Bergen kommune

E mail: ase.ostensjo@bergen.kommune.no

Telefon: 40076229

KS fag og prioriteringsutval for sosial og velferd

Mette Kvarme

Verksemdsutvikler, digitalisering og innovasjon Bergen kommune

Telefon: 90145859

E-mail: Mette.Kvarme@bergen.kommune.no