Kontakt oss

Sekretariatet

Simen Soltvedt 

Sekretariatsleder

Kontakt:

 simen.soltvedt@bergen.kommune.no


Telefon:

97 14  17 07

Tove Mæland Bech

Virksomhetsutvikler

Kontakt:

Tove.Bech@bergen.kommune.no 


Telefon:

95 27 90 40

Malin Marøy

Rådgiver

Kontakt:

malin.maroy@bergen.kommune.no 


Telefon:

97 78 59 43

Iren Ramsøy 

Rådgiver


Kontakt:

iren.ramsoy@bergen.kommune.no


Telefon:

46 29 79 86

Mali Smemo Hjemdal
Kommunikasjonsrådgiver

Kontakt:


Telefon: 

46 66 16 75

Lars Longva
Kommunikasjonsrådgiver

Kontakt:


Telefon: 

48 09 61 37
 

Marie Hovland

Rådgiver personvern og Informasjonssikkerhet

Kontakt: 

marie.hovland@bergen.kommune.no

Telefon:

Kontaktinformasjon Faggrupper 

Per Arne Hoff

Leder faggruppe IT drift

Kontakt:

per-arne.hoff@bergen.kommune.no


Telefon:

40 20 22 00

Malin Marøy

Koordinator IT drift

Kontakt:

malin.maroy@bergen.kommune.no Telefon: 

97 78 59 43Arne Magne Håvardstun: 

Leder faggruppe Plan, bygg, geo

Kontakt: 

arne.magne.havardstun@bergen.kommune.no 


Telefon: 

41 50 67 74

Kristin Brekke

 Leder faggruppe e-helse

Kontakt:

kristin.brekke@bergen.kommune.no


Telefon: 

40 87 24 04

Tove Mæland Bech

Koordinator faggruppe e-helse

Kontakt:

tove.bech@bergen.kommune.no 


Telefon:

95279040

Ole Ekroll 

Leder faggruppe oppvekst

Kontakt:

ole.ekroll@bergen.kommune.no


Telefon:

97 03 31 6

Malin Marøy

Koordinator faggruppe oppvekst

Kontakt:

malin.maroy@bergen.kommune.no 


Telefon:

97 78 59 43

Ragnar Bøe

Leder faggruppe Designdrevet innovasjon

Kontakt: ragnar.boe@bergen.kommune.no

Telefon: 40 23 26 73

Iren Ramsøy

Koordinator  faggruppe HR og designdrevet innovasjon

Kontakt:

iren.ramsoy@bergen.kommune.no 


Telefon:

46 29 79 86

Sissel Nesse

Leder faggruppe HR

Kontakt:

sissel.nesse@bergen.kommune.no


Telefon: 

91 59 62 22

Marie Hovland

Leder Faggruppe Personvern og informasjonssikkerhet

Kontakt: 

marie.hovland@bergen.kommune.no

Telefon:

Representasjon DigiVestland i KS samstyringsstruktur

Kjetil Århus 

Direktør digitalisering og innovasjon, Bergen kommune

KOMMIT-rådet


Kontakt:

kjetil.arhus@bergen.kommune.no 


Telefon:

90 01 07 0 6

Are Andreassen 

seksjonssjef, digitalisering og virksomhetsstyring, Bergen kommune

KS OppvekstKontakt:

are.andreassen@bergen.kommune.no 


Telefon:

48 25 92 65

Tarje Iversen Wanvik

Etatsdirektør Plan og bygningsetaten, Bergen kommune

KS Plan, bygg, geodataKontakt:

tarje.wanvik@bergen.kommune.no


Telefon:

97 07 09 87

Kristin Brekke

Seksjonssjef i byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune

KS Fag og prioriteringsråd e-helse, NUIT

Kontakt:

kristin.brekke@bergen.kommune.no


Telefon:

40 87 24 04

Kenneth Eidsvåg Oppedal Avdelings leder i digitalisering og innovasjon Konsern, Bergen kommune

KS fagråd informasjon og sikkerhet

Kontakt:

kennetheidsvag.oppedal@bergen.kommune.no


Telefon:

90 06 195 8

Mette Kvarme 

Virksomhetsutvikler, digitalisering og innovasjon, Bergen kommune

KS fag og prioriteringsutval  for sosial og velferd

Kontakt:

Mette.Kvarme@bergen.kommune.no 


Telefon:

90 14 58 59