Presentasjoner fra fagdagen 27.04

På denne siden finner du alle presentasjonene som ble holdt under fagdagen til plan, bygg og geodata 27.april. 

Vi har også laget en oppsummering av spørsmål og svar: Spørsmål og svar fra fagdagen

Plan, bygg og geodata i DigiVestland v/Faggruppen

20230427_Presentasjon plan, bygg og geodata.pdf

Veikart for plan, bygg og geodata v/ Heidi Liv Tomren fra KS  

KS veikartet_2023-04- 27_Webinar digiVestland.pdf

Leverandørpresentasjoner v/ Tietoevry, Acos og Sikri  

Fagdag_DIGIVestland_Tietoevry.pdf
230427-ACOS-Eiendom-eByggesak-ePlansak-DigiVest-IWT-v2.pdf
DigiVestland - Sikri.pdf

Innføringshåndbok for ePlansak og eByggesak v/Erik Thillmann fra DigiVestland  

Innføringshåndboken er tilgjengelig her 

2023_04_27_Presentasjon av Innføringshåndbok .pdf

Digitale byggesøknader og nasjonale sjekklister v/ Hilde G. Larsen fra DiBK  

230427 DiBK digiVestland.pdf

Nasjonale fellesløsninger v/ Idar Borlaug og Hanneke Maria Brouns fra KS  

KS fellestjenester_Fagdag digivestland bygg 230427.pdf

Effektivisering av byggesaksbehandlingen v/Runar Lunde fra Bjørnafjorden kommune  

Presentasjon kommer. 

Regionalt arbeid for å øke andel digitale byggesøknader v/Heidi Ørjansen fra Kvam herad  

Regionalt arbeid - øke andel digitale byggesøknader.pdf