Organisering og leiing

Framside / Om Digi Vestland / Organisering og leiing

Styringsgruppa

Samarbeidet er ledet av en styringsgruppe som består av rådmenn frå deltakerkommunene. Styringsgruppen beslutter rammer og prioritert porteføljen i DigiVestland. Styringsgruppen støttes av et sekretariat som koordinerer ulike prosjekt og aktiviteter.

Kjetil Århus, leder

Bergen kommune

Tor Corneliussen

Bergen kommune

Eystein Venneslan

Askøy kommune

Ørjan Raknes Forthun

Alver kommune

Christian Fotland

Bjørnafjorden kommune

Bente Nesse

Fjaler kommune

Johnny Breivik

Øygarden kommune

Tom Joensen

Bremanger  kommune

Magnus Mjør

Stord kommune

Arild Steine

Voss herad

Observatørar

Frode Kyrkjebø

KS

Nils Erling Yndesdal

Statsforvaltaren i Vestland