02.desember 2022

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland 

2022-12-02 Styringsgruppemøte - agenda og saksunderlag (1).pdf

Vedlegg 1: Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, samordning DigiVestland og e-helse Vestland 

Vedlegg 1 46-22 Saksunderlag RFPU-sak 16-22 (1).pdf

Vedlegg 2: DigiVestland - Program for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Vedlegg 2 46-22 Saksunderlag RFPU-sak 17-22 (1).pdf

Vedlegg 3: Notat fra Digi Rogaland om mulig samarbeid innenfor området e-helse

Vedlegg 3 47-22 Notat vedrørende mulig samarbeid e-helse.pdf

Referat 

2022-12-02 Referat Styringsgruppe - godkjent.pdf