07.mars 2023

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland

2023-03-07 Styringsgruppemøte - agenda.pdf

Vedlegg 1 til sak 01-23: Innspill DigiVestland til FKJ styringsdokument v0.8

01-23 vedlegg 1, Innspill DigiVestland til FKJ styringsdokument v0.8.pdf

Vedlegg 1 til sak 05-23:  Notat til styringsgrupper regionale digitaliseringsnettverk - oppgaver og forventninger

05-23 vedlegg 1, Notat til styringsgrupper Regionale digitaliseringsnettverk-oppgaver og forventinger-et drøftingsnotat.pdf

Vedlegg 2 til sak 05-23: Kommunal og statlig styringsmodell innen e-helse

05-23 vedlegg 2, Kommunal og statlig styringsmodell innen e-helse.pdf

Vedlegg 3 til sak 05-23: Sluttrapport FoU om regionale digitaliseringsnettverk 

05-23 vedlegg 3, Sluttrapport FoU om regionale digitaliseringsnettverk.pdf

Vedlegg 1 til sak 06-23: Program for strategisamlingen

06-23 vedlegg 1 – Program for strategisamlingen.pdf

Vedlegg 1 til sak 07-23: Årsmelding DigiVestland 2022

07-23 vedlegg 1, Årsmelding DigiVestland 2022.pdf

Referat 

2023-03-07 Referat styringsgruppen (Godkjent).pdf