15.september 

2023

Referat fra møte 15.september

Referat styringsgruppen 15.sept (godkjent).pdf

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland 15. september

2023-09-15 Styringsgruppemøte DigiVestland -Innkalling og sakspapir.pdf

Vedlegg 1 sak 22-23: Bakgrunn for konseptmandatet

Vedlegg 1 - Bakgrunn for konseptmandatet.pdf

Vedlegg 2 sak 22-23: Mandat for konseptfase

Vedlegg 2 - Mandat for konseptfase - Sikkerhetssamarbeid.pdf