16.juni 2023

Referat fra møte 16.juni

2023-06-16 Referat styringsgruppen (til publisering).pdf

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland

2023-06-16 Styringsgruppemøte - agenda og saksunderlag.pdf

Vedlegg 1 sak 15-23: Porteføljeoversikt

Vedlegg 1 Porteføljeoversikt (sak 15-23).pdf

Vedlegg 2 sak 17-23: Oppsummering fra DuVe-møte 06.juni. 

Vedlegg 2 Oppsummering fra DuVe-møte 6.juni (sak 17-23).pdf

Vedlegg 3 sak 17-23: Forslag til mandat for konsept sikkerhet og konsept grunnmur

Vedlegg 3 Forslag til mandat for konsept sikkerhet og konsept grunnmur (sak 17-23).pdf