17.oktober 2022

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland 

2022-10-17 Styringsgruppemøte - agenda.pdf

Referat styringsgruppemøte

Til publisering - Referat Styringsgruppen 17.10.22.pdf