19. juni 2020

Møteinnkalling

1 Møteinnkalling styringsgruppen.pdf

Saksunderlag

Vedlegg til saksunderlaget: Utkast til samarbeidsavtale Digi Vestland og Utviklingsplan for Vestland 2020-2024. Du finn vedlegga under saksunderlaget.

3 Saksunderlag styringsgruppemøte.pdf
5 Samarbeidsavtale DigiVestland.pdf
6 Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 - Høyringsforslag.pdf

Referat

20200619 Referat styringsgruppemøte.pdf