19. februar 2021

Møteinnkalling

1 Møteinnkalling styringsgruppen.pdf

Saksunderlag

3 Saksunderlag styringsgruppemøte.pdf
4 KS Statusrapport portefølje - per desember 2020.PDF
5 Skjønnsmidler 2021 Digi Vestland - innspill til beskrivelse av prosjekter.pdf

Referat

20210219 Referat styringsgruppemøte - utkast.pdf