18. februar 2022 

Innkalling og sakspapir

2022-02-18 Styringsgruppemøte Digi Vestland- agenda og saksunderlag.pdf

Referat

2022-02-18 Styringsgruppemøte Digi Vestland -referat godkjent.pdf