22. april 2022 

Innkalling og sakspapir

2022-04-22 Styringsgruppemøte Digi Vestland - dagsorden og sakspapir.pdf

Referat

2022-04-22 Styringsgruppemøte Digi Vestland -referat godkjent styringsgruppen 20220527.pdf