23. September 2022

Innkalling til møte i styringsgruppen i DigiVestland 

2022-09-23 Styringsgruppemøte - agenda og saksdokumenter.pdf

Referat styringsgruppemøte i DigiVestland 

Til publisering - Referat Styringsgruppen 23.09.22.pdf