Videoar

Videoar utarbeida av faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern

Personvern og informasjonssikkerheit i system

DV - 5a - Systemeier og systemkoordinators ansvar -1080p-210620 med lydefekter ferdig.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Personvern og informasjonssikkerheit i prosjekt

DV - 8a – Prosjekteier og prosjektleders ansvar - med lydeffekter_ Ferdig.mp4_1.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Personvern og informasjonstryggleik for tilsette

Personvern og informasjonssikkerhet - For tilsette.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Personvern og informasjonstryggleik for leiarar

Personvern og informasjonssikkerhet - For leiarar.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her

Personvernkonsekvensvurdering (DPIA)

DPIA1_Digi_Vestland.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Korleis gjennomføre ein DPIA?

DPIA2_Digi_Vestland.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Behandlingsprotokoll

Behandlingsprotokoll_Digi_Vestland.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS)

ROS_Digi_Vestland.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Databehandlaravtale (DBA)

DBA_Digi_Vestland.mp4

Får du ikkje opna videoen? Trykk her.

Sist oppdatert: 22. februar 2022