Presentasjon og oppsummeringer fra arbeidsgruppemøter og samlinger

Agenda 30 mai 2023

Innspill strategisamling 8 mars

Referat møte 6 mars

Arkiv

Presentasjon fra møte i arbeidsgruppen 8 november 2022

arbeidsgruppemøte 8 november 2022.pdf

Faggruppemøte 11. september 2019

OL-programmet Asker kommune_sept 2019.pdf
Presentasjon fra KLP 11.september.pdf

Sist oppdatert: 16. desember 2022