Informasjonstryggleik og personvern

Webinar 9. september 2020

Framside / Påmelding til aktivitetar / Informasjonstryggleik og personvern

20200907 Agenda webinar informasjonssikkerheit og personvern.pdf

I samarbeid mellom Bergen kommune og Digi Vestland v/ faggruppe for informasjonssikkerheit og personvern, vart det arrangert eit webinar om arbeidet Bergen kommune gjorde med heilskapleg gjennomgang av personvern og informasjonstryggleik. Webinaret var ein del av faggruppa sitt møte 9. september på Teams.

Webinaret fokuserte på erfaringar som var gjort første halvår 2020 i Bergen kommune sitt arbeid med heilskapleg gjennomgang av personvern og informasjonstryggleik. Bakanforliggande årsaker, tilnærming, aktivitetar og erfaring som er gjort så langt i arbeidet blei presentert som første del av møtet. Sjå agenda på venstre side.

Spørsmål?

Har du spørsmål til webinaret eller andre tiltak gjort av faggruppa? Ta kontakt med leiar for faggruppa, sjå kontaktinformasjon på faggruppa sine sider.

Sist oppdatert: 1. desember 2021