Fem steg mot tilgjengelig nettsted

Er du fortsatt i startgropa i arbeidet med tilgjengelighetserklæringen? Følg disse fem stegene:

    1. Få oversikt over hvilke nettsteder kommunen din er ansvarlige for. Tast inn ditt organisasjonsnummer på norid.no


    1. Test nettstedene. Du finner en oversikt over testverktøy på nettsidene til UU-tilsynet.


    1. Fyll ut tilgjengelighetserklæringen - én for hvert - på www.uustatus.no (kommunedirektøren har fått tilsendt pin-kode fra UU-tilsynet)


    1. Publiser erklæringene og opprett tilbakemeldingsfunksjon


    1. Lag plan for oppfølging, feilretting og rutinemessig testing nettstedene.

Utfyllende informasjon om stegene finner du på siden til UU-tilsynet.