Flere legekontor på Vestland 

har tatt i bruk e-multidose

I Askøy kommune har alle legekontor tatt i bruk e-multidose, og flere kommuner kommer etter.  Oversikt over pasientens legemidler vil dermed være tilgjengelig digitalt for behandlende leger og andre rekvirenter.  Dette er et godt steg på veien mot målet om Pasientens legemiddelliste (PLL) og en tryggere legemiddelbehandling.  

 

e-multidose er tilgengelig for legekontor som benytter Infodoc og WebMed. 

Fastleger anbefales å kontakte sin EPJ leverandør og e-multidose@nhn.no  


For kommuner som har tatt i bruk Kjernejournal til sykehjem og hjemmetjeneste så vil helsepersonell med tjenstligbehov ha tilgang til oppdatert legemiddelinformasjon.  


For mer informasjon se her


Se hvordan din kommune ligger an