Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppa for e-helse

DigiVestland regional koordinator for eHelse


Styringsgruppa i DigiVestland vedtok i sak 16/22 eit utkast til ny modell for organisering for arbeidet med e-helse. 
Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er fortsetjinga på det som tidlegare heitte Aksjon.