Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppa for e-helse

E-helse Vestland inn i styringsstrukturen til DigiVestland 

Styringsgruppa i E-helse Vestland og Regionalt fag- og prioriteringsutval i DigiVestland, vedtok i sine møte 21. og 23. mars 2023, å samordna seg i styringsstrukturen til DigiVestland. 

Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging

Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging er eit av tiltaksområda KS har prioritert i sin portefølje. «Program for velferdsteknologi (VT) og digital heimeoppfølging (DHO)» er DigiVestland sin satsing, med mål om å samordna arbeidet i Vestland. 

DigiVestland  regional koordinator for e-helse 

Styringsgruppa i DigiVestland vedtok i sak 16/22 eit utkast til ny modell for organisering for arbeidet med e-helse. 


Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er fortsetjinga på det som tidlegare heitte Aksjon.