Aktuelt

Her finn du aktuelle sakar frå faggruppa for e-helse

Faggruppe for e-helse

Faggruppa hadde sitt første ordinære møte 19. mai. Gruppa planlegg eit nytt møte før sommaren.


DigiVestland regional koordinator for e-helse

Styringsgruppa i DigiVestland vedtok i sak 16/22 eit utkast til ny modell for organisering for arbeidet med e-helse.


Webinar om Myndigheitene sine ambisjonar på e-helseområdet

KS inviterar kommunedirektørar, helse og omsorgssjefar, digitaliseringssjefar og fylkeskommunar til eit nasjonalt webinar om kommunal sektor sine ambisjonar på e-helseområdet 6. april 2022.

Felles kommunal journal

Felles kommunal journal er fortsetjinga på det som tidlegare heitte Aksjon.